W dniu 25 sierpnia 2022 roku, tj. czwartek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy w roku szkolnym 2021/2022.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w roku szkolnym 2022/2023;
b) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;
c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziału przedszkolnego pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
d) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (darowizna na cel publiczny) na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski;
e) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej
w miejscowości Durdy;
f) zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
g) w sprawie przyjęcia od Województwa Podkarpackiego zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości Skopanie”;
h) zmian budżetu na rok 2022;
i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2022-2034.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
7. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.08.2022
Data publikacji
19.08.2022
Data modyfikacji
19.08.2022