W dniu 27 lipca 2022 roku, tj. środa o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się XLVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/336/22 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2022 roku.
  • w sprawie zmian budżetu na rok 2022.
 5. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 6. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 7. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
27.07.2022
Data publikacji
27.07.2022
Data modyfikacji
27.07.2022