W dniu 21 lipca 2022 roku, tj. czwartek o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

 

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Baranów Sandomierski w gminny zasób nieruchomości;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Knapy w gminny zasób nieruchomości;
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Dąbrowica, w trybie bezprzetargowym;
 • w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski;
 • w sprawie zmiany Uchwały XIX/127/2004 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”;
 • w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla własnego „in blanco” wraz
  z deklaracją wekslową
 • w sprawie zmian budżetu na rok 2022.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
15.07.2022
Data publikacji
15.07.2022
Data modyfikacji
15.07.2022