W dniu 24 czerwca 2022 roku, tj. piątek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się XLV sesji Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2021
 6. Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski wotum zaufania;
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2021;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad ich przyznawania dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli;
 • w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego;
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/301/2017 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do 2023 roku”, zmienioną uchwałą Nr XLII/338/17 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do 2023 roku” oraz uchwałą nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 02 października 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski do 2023 roku”
 • zmian budżetu na 2022 rok;
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2022-2034.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
20.06.2022
Data publikacji
20.06.2022
Data modyfikacji
20.06.2022