W dniu 26 kwietnia 2022 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się  XLIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • nadania nazwy „Skweru im. Profesora Alfreda Majewskiego”,,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w celu posadowienia linii kablowej wielotorowej nN na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Kaczaki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Kaczaki,
 • wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze,
 • zmiany uchwały Nr XXVIII/227/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Baranów Sandomierski,
 • zmian budżetu na rok 2022,
 • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2021-2034.
 1. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 3. Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.04.2022
Data publikacji
21.04.2022
Data modyfikacji
21.04.2022