W dniu 24 marca 2022 roku, tj. wtorek o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbędzie się  XLII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  • rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Kominki i piece” w sprawie podjęcia działań w zakresie naprawy uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie ograniczeń eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny),
  • zmian budżetu na rok 2022,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2021-2034.
 6. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 7. Udzielenie odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania radnych.
 8. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
21.03.2022
Data publikacji
21.03.2022
Data modyfikacji
21.03.2022