W dniu 26 marca 2024 roku, tj. WTOREK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXX sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Siedleszczany do gminnego zasobu nieruchomości;

b) wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej
w miejscowości Baranów Sandomierski;

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Dąbrowica, w trybie bezprzetargowym;

d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, na nieruchomość stanowiącą własność osoby prywatnej;

e) udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;

f) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr LXIV/523/23
z dnia 2 listopada 2023 roku, zmienionej uchwałą nr LXVIII/565/24 Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania publicznego w 2024 roku;

g) realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+);

h) zmian budżetu na rok 2024.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.

7. Zakończenie obrad sesji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
21.03.2024
Data publikacji
21.03.2024
Data modyfikacji
21.03.2024