W dniu 22 lutego 2024 roku, tj. CZWARTEK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”
i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w „Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021-2025”;

b) przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Marki”;

c) współdziałania Gminy Baranów Sandomierski z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+;

d) uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie Sandomierskim;

e) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub Senior +;

f) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Siedleszczany do gminnego zasobu nieruchomości;

h) zmian budżetu na rok 2024;

i) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na rok 2024.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.

7. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
16.02.2024
Data publikacji
16.02.2024
Data modyfikacji
16.02.2024