W dniu 28 maja 2024 roku, tj. WTOREK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Baranów Sandomierski na lata 2024-2028;

b) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim;

c) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Baranów Sandomierski;

d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski;

e) zmian budżetu na rok 2024;

f) zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2024-2032.

6. Wolne wnioski i zapytania radnych.

7. Zakończenie obrad sesji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
24.05.2024
Data publikacji
24.05.2024
Data modyfikacji
24.05.2024