W dniu 28 września 2023 roku, tj. CZWARTEK o godzinie 1600 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski;
 7. zmian w Uchwale Nr LXII/509/23 Rady Miejskiej z dnia 13 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy;
 8. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy;
 9. zmian budżetu na rok 2023;
 10. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034;
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 12. Zakończenie obrad sesji.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
25.09.2023
Data publikacji
25.09.2023
Data modyfikacji
25.09.2023