W dniu 26 kwietnia 2023 roku, tj. środa o godzinie 16:00 w sali kameralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Proponowana tematyka obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Baranów Sandomierski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Baranów Sandomierski, oddanej w użytkowanie wieczyste, na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Baranów Sandomierski, położonych w miejscowości Knapy;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Baranów Sandomierski, położonej w miejscowości Skopanie;
 11. utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Samorządowy żłobek w Baranowie Sandomierskim”;
 12. zmian budżetu na rok 2023;
 13. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów Sandomierski na lata 2023-2034.
 14. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 15. Zakończenie obrad sesji.
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
20.04.2023
Data publikacji
20.04.2023
Data modyfikacji
20.04.2023