Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zaprasza do zgłaszania swojej kandydatury na funkcję sołtysa sołectwa Dymitrów Duży. Wybory sołeckie odbędą się 14 marca 2021 roku.

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 17 lutego 2021 roku informujemy, iż w dniu 14 marca 2021 roku przeprowadzone zostaną wybory na sołtysa w miejscowości Dymitrów Duży.

Przeprowadzenie wyborów spowodowane jest rezygnacją z dniem 3 lutego br. z funkcji dotychczasowego sołtysa.

Głosowanie odbywać się będzie w wyznaczonym lokalu wyborczym w godzinach 8:00 – 15:00.

Przypomnijmy…

Prawo pisemnego zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie mieszkańców Sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, uprawnionych do głosowania. Kandydatura na Sołtysa powinna być poparta co najmniej 25 podpisami.

Kandydować na sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.

Z kolei prawo wybierania Sołtysa (czynne prawo wyborcze) ma każdy obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa, w którym wybierany jest dany Sołtys.

Statut Sołectwa Dymitrów Duży określa szczegółowe informacje na ten temat.

KALENDARZ WYBORCZY

L.p.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1.

do 20 lutego 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości wyborców Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski o przeprowadzeniu wyborów sołtysa

2.

do 5 marca 2021 r. – sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranów Sandomierski;

– podanie do publicznej wiadomości wyborców informacji o wyznaczonej siedzibie lokalu wyborczego.

  2. do 8 marca 2021 r.  do godz. 15-tej – zgłaszanie Burmistrzowi Miasta i Gminy list kandydatów na sołtysa i członków obwodowych komisji wyborczych
  3. do 10 marca 2021 r. – rozplakatowanie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy o zarejestrowanych listach kandydatów na sołtysa,

– powołanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej.

  4. 14 marca 2021 r. godz. 800-1500 Głosowanie

Formularze zgłoszeniowe kandydatów na sołtysa dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach pracy. Dostępne są również w plikach do pobrania poniżej:

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
22.02.2021
Data publikacji
22.02.2021
Data modyfikacji
01.04.2021