Miło nam poinformować, że zakończono proces rekrutacyjny do Samorządowego Żłobka w Baranowie Sandomierskim. Znamy wstępną listę kandydatów.

Lista zakwalifikowanych dzieci znajduje się poniżej:

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 113/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji dzieci do Samorządowego żłobka
w Baranowie Sandomierskim oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości wstępnej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do żłobka, rodzic/opiekun prawny kandydata nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy do przyjęcia kandydata do żłobka.

Rodzic/opiekun prawny może wnieść do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.08.2023
Data publikacji
18.08.2023
Data modyfikacji
18.08.2023