Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A rozpoczęła realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie MOF Tarnobrzeg” ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r.

 

Formy wsparcia:
1)SZKOLENIA grupowe dla 60 Uczestników/Uczestniczek projektu
2)Wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (23 050,00 zł) dla 50 Uczestników/Uczestniczek projektu
3)Finansowe Wsparcie pomostowe w kwocie 2 500,00 zł przez okres 12 m-cy.

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

– są bezrobotne lub bierne zawodowo

– zamieszkują na terenie jednej z gmin: Gmina Tarnobrzeg, Gmina Gorzyce, Gmina Baranów Sandomierski, Gmina Nowa Dęba – obszar MOF Tarnobrzeg w województwie podkarpackim,

– są w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30-tych urodzin);

– nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu i nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Projekt jest komplementarny z projektami inwestycyjnymi finansowanymi z działania 6.3 RPO WP realizowanymi przez poszczególne gminy – infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektów będzie miejscem potencjalnej siedziby powstałych firm /świadczenia usług/ prowadzenia działalności i promowania nowych przedsiębiorstw. Realizacja projektu skutecznie przyczyni sie do walki z bezrobociem i jednocześnie wpłynie na ożywienie rewitalizowanego obszaru Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg.

Rekrutacja w ramach projektu przewidziana jest w dniach 30 lipiec 2021r. – 17 sierpień 2021r.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.moftarnobrzeg.pl,  lub www.tarr.pl  jak również szczegółowych informacji na temat projektu udzielą pracownicy Biura projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 210
tel. 533 399 367 lub 533 399 355

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.08.2021
Data publikacji
02.08.2021
Data modyfikacji
02.08.2021