W Skopaniu powstało miejsce integracji i tożsamości lokalnej!

Podjęte prace związane ze stworzeniem miejsca integracji i tożsamości lokalnej wpisują się  w osiągnięcie celu ochrony miejsca historyczno-regionalno-kulturowego.  A wszystko zaczęło się w 2014r. od prac Ryszarda Gila, który jako pierwszy zebrał materiały o tym miejscu i wykonał ulotkę przypominającą o tym ważnym historycznie miejscu.

W dawnych czasach miejsce zwane „Winnica” stanowiło ważne miejsce w życiu wsi, gdzie spotykała się lokalna społeczność, tj. kobiety prały ubrania w studni, a mężczyźni przyprowadzali zwierzęta w celu ich napojenia. Pozostałością po ówczesnej osadzie jest właśnie „Winnica”, czyli czynna studnia zlokalizowana
w najwyższym punkcie wsi pomiędzy zaroślami na skraju lasu, która jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności.  W miejscu tym pomimo wysokiego położenia, od lat bije źródło wód podziemnych. Przypomina ona o dawnych obyczajach i tradycjach regionalnych.

Obecne czasy, pęd życia mieszkańców oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie spowodowały, że tak ważne historycznie miejsce dla lokalnej społeczności straciło swoją świetność i zostało zaniedbane, ulegając zapomnieniu.

Odnowienie tego miejsca i wyeksponowanie tak ważnego symbolu dla lokalnych mieszkańców pozwoli zadbać o podtrzymywanie obyczajów i przedmiotów związanych z tradycją regionalną.

Obiekt stanie się również dogodnym miejscem turystycznym, dla wszystkich których ciekawi będą historii osady wczesnośredniowiecznej mieszczącej się na ziemiach miejscowości Skopanie.
Aby w pełni wyeksponować zarośniętą w ziemi cembrowinę, odtworzono starą, drewnianą studnię wraz z wykonaniem obrzeża wokół niej i wyczyszczono znajdującą się w studni wodę.

Wokół odtworzonej studni usytuowano dwie ławki, które pozwolą na chwilę odpoczynku i wyciszenia dla osób przebywających na terenie „Winnicy”. Całkowita wartość zadania to 21 891,72 zł brutto.

Zadanie to jest dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie nie przekraczającej 10 945,86 zł.

Będzie to ciekawe miejsce odpoczynku, gdzie lokalna społeczność będzie miała okazję spotkać się i powspominać dawne czasy, a rodzice przekazać swoim dzieciom historię tego miejsca podkreślając jak ważna jest integracja społeczna oraz podtrzymanie tradycji. „Winnica” stanie się miejscem atrakcyjnym pod względem turystycznym i edukacyjnym. W utworzonym miejscu zostały zamontowane dwie drewniane tablice informacyjne opisujące historię „Winnicy” oraz przedstawiające odkrycie archeologiczne na przedmiotowym terenie. Ponadto w ramach zadania udało się zakupić tablicę grawerowaną upamiętniającą miejsce pamięci żołnierzy  poległych podczas I wojny światowej w latach 1914-1915.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
30.11.2021
Data publikacji
30.11.2021
Data modyfikacji
20.12.2021