Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny zaprasza do udziału w projekcie PAMKIK Podkarpacka Akademia Motoryzacji Kwalifikacje i Kompetencje.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa podkarpackiego, spełniające poniższe warunki:
• osoby pracujące, zatrudnione na podstawie umowy krótkoterminowej/umowy cywilnoprawnej/osoby ubogie pracujące
lub
• osoby odchodzące z rolnictwa podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu nie posiadające statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie

Projekt oferuje
• indywidualne doradztwo zawodowe
• grupowe poradnictwo zawodowe
• szkolenia zawodowe wg potrzeb
• staże zawodowe
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• zwrot kosztów dojazdu
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem /osobą zależną

Więcej informacji na stronie https://eaa-wsm.pl/index.php/pamkik/

Kontakt do Biura Projektu: +48 690-998-558, pamkik@eaa-wsm.pl

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
22.04.2024
Data publikacji
22.04.2024
Data modyfikacji
22.04.2024