Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski informuje, iż w związku z przedłużeniem terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie w 2022r.  do dnia 31 maja 2022r.  pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do końca maja świadczyć będą pomoc w wypełnianiu wniosków o bezpośrednie dopłaty obszarowe.

W związku z tym, że w roku bieżącym zgodnie z procedurami Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa wnioski będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej rolnicy, którzy będą chcieli uzyskać pomoc winni posiadać login i hasło do e-konta. Osoby, które nie posiadają danych do logowania, zobowiązane będą do przedstawienia następujących danych do założenia lub odzyskania e-konta:

  • numer identyfikacyjny gospodarstwa (numer EP),
  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),
  • ostatnia wpłata z ARiMR w 2021 r.

Z pomocy w wypełnianiu wniosku można skorzystać w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 8:00 do 15:30 oraz we wtorek i piątek w godzinach od 12:00 do 15:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
12.05.2022
Data publikacji
12.05.2022
Data modyfikacji
12.05.2022