W związku z uzasadnionymi zastrzeżeniami mieszkańców Gminy odnoszącymi się do  przekazanej informacji dotyczącej harmonogramu odbioru odpadów komunalnych informujemy, że w przyszłym tygodniu zostanie dokonany dodatkowy odbiór odpadów z terenu miejscowości Wola Baranowska. Ze względu na weekend majowy firma obsługująca wywóz określi termin w/w dodatkowego odbioru w najbliższy czwartek, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Zaistniała sytuacja jest efektem wydłużonej procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania na odbiór odpadów z terenu Gminy, spowodowanej odwołaniem jednego z oferentów od wyniku przetargu.

Za powstałe utrudniania. Przepraszamy.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
02.05.2023
Data publikacji
02.05.2023
Data modyfikacji
02.05.2023