Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” zaprasza na Warsztaty Planowania Strategicznego „Priorytetowe działania w ramach LSR”, które odbędą się dnia 28 czerwca 2024 o godzinie 14.30 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie (ul.  Rynek 1C, 39-410 Grębów).

Celem warsztatów jest określenie głównych kierunków działań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) na lata 2021-2027.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
19.06.2024
Data publikacji
19.06.2024
Data modyfikacji
19.06.2024