W sobotę 17 lutego odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze w jednostce OSP Skopanie.

Wzięli w nim udział członkowie jednostki a także przedstawiciele władz samorządowych oraz Związku OSP
i Państwowej Straży Pożarnej. Wśród nich byli m.in.: Wicemarszałek woj. podkarpackiego- Ewa Draus, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski- Marek Mazur, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Tarnobrzegu – st. .bryg. Jacek Widuch,  Wiceprezes ZOMG ZOSP RP – dh Grzegorz Ślęzak, Kapelan Gminny Strażaków, proboszcz parafii – ks. Marcin Hanus; Sekretarz ZOMG ZOSP RP – dh Jakub Marek, Komendant Gminny OSP dh Józef Bereski; Skarbnik Gminy – Alina Zasadnia oraz Zastępca Skarbnika Barbara Lis; Radny Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Arkadiusz Tomanek; Sołtys sołectwa Skopanie- Łukasz Żyguła; Radny Rady Miejskiej- Ryszard Jarzębski; Przewodnicząca KGW Krystyna Kulig.

Zebranie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru jednostki  OSP Skopanie i uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłych w ubiegłym roku – prezesa Janka Barana oraz wieloletnich członków ZOMG ZOSP RP w Baranowie Sand. Eugeniusza Durdy i Tadeusza Urbaniaka.

Następnie przystąpiono do wyborów przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji mandatowej; uchwał
i wniosków oraz statutowej. Wręczono także odznaki „za wysługę lat” – Jacek Marud i Mieczysław Ślęzak – 35 lat; Marek Ślęzak – 30 lat; Mateusz Wdowiak – 20 lat. Statuetki za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 2023 roku odebrali członkowie JOT-u Artur Ślęzak, Leszek Lis i Michał Ślęzak.

Brązowymi odznakami ,,Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczono dziewczęta i chłopców, którzy w ubiegłym roku zwyciężyli w zawodach miejsko-gminnych. Dyplomy za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz jednostki w ubiegłym roku odebrali członkowie MDP – Maja Walczyk, Zuzanna Białek i Kacper Klocek. Za udział w konkursie fotograficznym ,,Nasza Straż Pożarna” upominki od Zarządu jednostki i Burmistrza Miasta i Gminy otrzymali – Maja Walczyk, Alan Majda i Patryk Kobyra.

Maja Walczyk została także nagrodzona za sukces jakim było zajęcie 9 miejsca w finale krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Następnie wysłuchano sprawozdań prezesa, naczelnika, skarbnika oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej, którzy posumowali działalność jednostki w minionym- trudnym 2023 roku oraz zatwierdzono plan działalności
i plan finansowy na rok bieżący. Po ich wysłuchaniu i dyskusji zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
Walne Zebranie podjęło także 3 ważne uchwały. Na wniosek Zarządu nadano godność członka honorowego OSP – druhowi Janowi Pelczarowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej OSP.
Zadecydowano także o przyjęciu nowego Statutu OSP w kształcie jaki zaproponował Zarząd jednostki. Zebrani delegowali także prezesa Artura Ślęzaka jako przedstawiciela jednostki do składu Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Baranowie S. w miejsce druha Jana Barana.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili uznanie dla działalności jednostki OSP, przedstawili zamierzenia władz państwowych, samorządowych i korporacyjnych odnośnie wspierania jednostek osp w roku bieżącym.

źródło: OSP Skopanie
zdjęcia: Michał Smykla
Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
21.02.2024
Data publikacji
21.02.2024
Data modyfikacji
21.02.2024