Burmistrz Miasta i Gminy w ostatnich dniach 2020 roku podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej inwestycji drogowej w miejscowości Skopanie.

 

Ostatnie dni grudnia, potwierdziły kolejną inwestycję na terenie Gminy Baranów Sandomierski, ponieważ 29 grudnia Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał umowę z  właścicielem firmy EXCAL – Marek Tokarz z siedzibą w  Tarnobrzegu na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej dla nowej inwestycji, która zdecydowanie ucieszy uczestników ruchu drogowego bowiem jej celem jest odciążenie drogi wojewódzkiej, na której panuje duży ruch poprzez wybudowanie nowego odcinka, który dodatkowo skróci drogę podróżujących w stronę Tarnobrzega o niespełna kilometr. Zwycięzca został wyłoniony na wskutek przeprowadzonej procedury przetargowej spośród trzech złożonych ofert. Sporządzenie dokumentacji projektowej to najważniejszy warunek rozpoczęcia przyszłych prac budowlanych planowanych na dwóch odcinkach. Odcinek nr 1 obejmować będzie przebudowę istniejącej drogi (ul. Ks. Jerzego Popiełuszki) na długości ok. 400 mb. odcinek nr 2 to budowa nowej drogi o szerokości 6 m na odcinku około 600 m, budowę ciągu rowerowego wzdłuż projektowanej drogi, budowę oświetlenia, odwodnienie drogi, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 985 na skrzyżowanie typu „rondo”, przebudowę lub remont istniejących przepustów, przebudowę i budowę nowych zjazdów. Jak już kilkukrotnie wspominaliśmy inwestycje drogowe to jedne z ważniejszych inwestycji w Gminie ponieważ realizowane są z myślą o uczestnikach ruchu drogowego zapewniając nam wszystkim komfort i bezpieczeństwo.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
administrator
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
07.01.2021
Data publikacji
07.01.2021
Data modyfikacji
08.04.2021