W dniu 6 listopada 2021 roku w remizie w Baranowie Sandomierskim odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu.

Rozpoczęcia zjazdu dokonał ustępujący Prezes dh Kazimierz Ślęzak, który przywitał zaproszonych gości  m.in. Posła na Sejm RP, Zbigniewa Chmielowca, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewę Draus,  Starostę Tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła wraz z Wicestarostą Jackiem Rożkiem, Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego dh Edwarda Szlichtę, Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzega bryg Mariana Roga, kapelana strażaków Powiatu tarnobrzeskiego ks. Andrzeja Machowicza oraz wójtów, burmistrzów i wszystkich zaproszonych gości.

Jak informował Prezes Kazimierz Ślęzak – Zjazd ma na celu dokonać oceny 5-letniej działalności ustępujących władz oraz  wybrać nowe władze Związku, które będą organizować prace przez najbliższe 5 lat. W Zjeździe biorą udział delegaci z 4 Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych, którzy reprezentują 36 jednostki OSP powiatu tarnobrzeskiego.

Zjazd rozpoczął się odczytaniem listy zmarłych druhów w ostatnim pięcioleciu z terenu całego powiatu, których pamięć uczczono minutą ciszy.

Następnie zostały wręczone podziękowania za współprace i długoletnią działalność na rzecz oddziału powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu.

Złotym Medalem Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczony został Jerzy Sudoł Starosta Tarnobrzeski.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Odznaczenia wręczył Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego dh Edward Szlichta i Komendant Miejskiego PSP w Tarnobrzega bryg Marian Róg.

Kolejno okolicznościowymi statuetkami zostali uhonorowani długoletni, zasłużeni druhowie OSP i osoby wspierające działalność. Wręczyli je Starosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł i Prezes Powiatowy ZOSP PR w Tarnobrzegu dh Kazimierz Ślęzak.

Za pełnienie funkcji Prezesa Oddziału Powiatowego przez okres 3 kadencji, liczącej w sumie 15 lat ustępujący prezes dh Kazimierz Ślęzak otrzymał również podziękowania od władz samorządów powiatu i gmin, komendantów wojewódzkiego i miejskiego PSP i druhów strażaków.

Następnym punktem był wybór przewodniczącego Obrad Zjazdu, którym został dh Grzegorz Ślęzak. W ramach uchwalonego porządku Zjazdu dokonano wyboru komisji Zjazdowych. Przewodniczący Zjazdu poprosił ustępującego Prezesa o przedstawienie 5-letniego sprawozdania z działalności Oddziału Powiatowego, po odczytaniu obszernego sprawozdania przewodniczący Powiatowej  Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Po dyskusji Komisja wyborcza odczytała proponowany skład Nowego Zarządu, do którego to składu powołano dodatkowo Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, Komendanta Miejskiego PSP bryg Mariana Roga i Kapelana Strażaków ks. Andrzeja Machowicza.

Do wyborów na Prezesa kandydowało dwóch druhów tj. Jacek Hynowski z Gminy Baranów Sandomierski i dh Marek Ożga z Gminy Grębów.

16-osobowy skład nowego zarządu w głosowaniu tajnym, większością głosów wybrał na nowego Prezesa dh Jacka Hynowskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Na zakończenie Zjazdu podjęto uchwałę programową dot. pięcioletniej działalności Zarządu Oddziału Powiatowego w Tarnobrzegu.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
10.11.2021
Data publikacji
10.11.2021
Data modyfikacji
12.11.2021