Informujemy o możliwości kontynuowania bezpłatnego, refundowanego przez NFZ, leczenia dzieci i młodzieży w uzdrowisku Rymanów Zdrój.

Mając na celu dotarcie do jak największej liczny pacjentów, którym kontynuacja leczenia w warunkach sanatoryjnych byłaby wskazana przy jednoczesnej kontynuacji nauki w szkole na poziomie szkoły podstawowej
i szkoły średniej informujemy o możliwości kontynuowania bezpłatnego, refundowanego przez NFZ, leczenia dzieci i młodzieży w uzdrowisku Rymanów Zdrój.

Uzdrowisko Rymanów zapewnia bezpłatne leczenie następujących schorzeń:

  • astma
  • otyłość
  • schorzenia nerek i dróg moczowych
  • chorób ortopedycznych
  • chorób reumatologicznych
  • rehabilitacji pourazowej

Bezpłatny, 27-dniowy pobyt dzieci w sanatorium zapewnia 72 zabiegi lecznicze i uczestnictwo w zajęciach szkolnych pod opieką wychowawców w czasie wolnym.

Szczegóły na plakacie poniżej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.01.2022
Data publikacji
25.01.2022
Data modyfikacji
25.01.2022