Ruszyła XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

Stypendium Pomostowe na I rok studiów to aż 7 tysięcy złotych na wsparcie młodzieży w rozwoju. Ubiegać się o nie może każdy tegoroczny maturzysta pochodzący ze wsi lub niewielkiej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców), który jest członkiem niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 2.443 zł brutto), uzyska na maturze odpowiednią ilość punktów (tzn. minimum 100 – zgodnie z algorytmem Programu) i zostanie przyjęty na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich w roku akademickim 2023/2024.

Ponadto kandydat musi spełnić jeden z poniższych warunków:
– być dzieckiem byłego pracownika PGR,
– być uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole średniej,
– należeć do rodziny wielodzietnej lub być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
– posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji: kliknij tutaj

Aplikacja internetowa do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00.

Więcej informacji o programie na stronie: kliknij tutaj , lub na plakacie poniżej.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
13.07.2023
Data publikacji
13.07.2023
Data modyfikacji
13.07.2023