Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, od mieszkańców z terenu naszej Gminy zostały odebrane wyroby zawierające azbest.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie Umowy zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów Sandomierski” w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Program ma na celu usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest , minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidację szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko.

W wyniku realizacji zadania objętego umową usunięto i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 28 posesji w łącznej ilości odebranego odpadu wynoszącej 102,77 Mg

Całkowita wartość zadania 48 836,30 zł

Wykonawcą zadania była Firma: Delta Tomasz Wejman, z siedzibą: ul. Kurowska 118, 24-130 Końskowola

Mieszkańcy posiadający zdemontowany azbest proszeni są o zgłaszanie tego faktu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 18 lub pod numerem telefonu 15 811 85 82 wew. 118. Pozyskane informacje pozwolą Gminie ubiegać się o kolejne środki w przyszłych naborach.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
26.10.2023
Data publikacji
26.10.2023
Data modyfikacji
26.10.2023