Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, w ostatnich dniach sierpnia odbyło się uroczyste wręczanie aktu mianowania dla nauczyciela Zespołu Szkół w Skopaniu.

Pani Edyta Białek, nauczyciel Zespołu Szkół w Skopaniu zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
W związku z tym otrzymała z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Pana Marka Mazura, w obecności Dyrektorów Zespołów Szkół z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski akt mianowania poprzedzony rota ślubowania.

W tym samym dniu Pani Marzenna Lasek, w związku z kończąca się kadencją na Stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Skopaniu, otrzymała akt powierzenia stanowiska dyrektora na okres kolejnych pięciu lat. tj. do 31 sierpnia 2026roku.

Serdecznie gratulujemy i jednocześnie składamy najlepsze życzenia w kolejnych etapach rozwoju zawodowego!

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
01.09.2021
Data publikacji
01.09.2021
Data modyfikacji
01.09.2021