W dniu dzisiejszym podpisano umowy na bardzo ważne dla mieszkańców gminy Baranów Sandomierski inwestycje drogowe.

Podczas spotkania władz samorządowych w tym m.in. Marszałek Ewy Draus i parlamentarzystów w osobach Ministra Rafała Webera i Posła Zbigniewa Chmielowca w Baranowie Sandomierskim podpisano umowy na  budowę drogi łącznik dróg wojewódzkich nr 872 i nr 985 w miejscowości Skopanie, czyli tzw. drogi przez cegielnię oraz przebudowę drogi przez tzw. Zwałkę w Dąbrowicy i ul. Borowa w Nowej Dębie.

Inwestycje realizowane przez Powiat Tarnobrzeski i Gminę Baranów Sandomierski dofinansowane zostały w rekordowej wysokości 95%  z Rządowego Funduszu ,,Polski Ład’’ Program Inwestycji  Strategicznych, co stanowi łącznie kwotę ok. 17 500 000,00 zł, w tym – 8 415 751,86 zł dla Gminy Baranów Sandomierski i blisko 9 000 000,00 zł dla Powiatu Tarnobrzeskiego, w tym 7 000 000,00 zł na przebudowę drogi przez tzw. Zwałkę i 2 000 000,00 zł na przebudowę ul. Borowa w Nowej Dębie.

Podpisane jako jedne z pierwszych w kraju umowy na realizację inwestycji drogowych dot. budowy łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 oraz przebudowy drogi przez Zwałkę w ramach Rządowego Funduszu ,,Polski Ład’’ są niezwykle ważnym wydarzeniem w rozwoju infrastruktury drogowej naszej Gminy.

Inwestycja realizowana przez Gminę Baranów Sandomierski we współpracy z  Samorządem Województwa Podkarpackiego i Powiatu Tarnobrzeskiego będzie polegać na budowie łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i nr 985, czyli tzw. drogi przez cegielnię. Podczas realizacji inwestycji powstanie droga o łącznej długości ok. 1400 m, w tym  840 m nowej drogi. Ponadto na odcinku około 400 m zostanie przebudowana ul. Popiełuszki, powstanie tam m.in. ścieżka pieszo-rowerowa i zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. Przebudowie zostaną poddane również dwa skrzyżowania z drogami wojewódzkimi, w wyniku czego powstanie przy wjeździe na Górkę Skopańską powstanie rondo. Rezultatem realizacji niniejszej inwestycji będzie:

 • 2,5 km krótsza droga do Tbg/Machów/DK9…
 • 3 minuty krótszy czas dojazdu ( j. w.)
 • szybszy dojazd służb ratowniczych
 • mniejsza emisja CO2 do atmosfery – mniej o ~180 tys. litrów paliwa/rok
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów
 • poprawa komfortu jazdy
 • mniejsze koszty eksploatacji
 • dla codziennego użytkownika drogi to 24h mniej czasu w samochodzie i 600,00 zł
  w kieszeni na rok
 • 1 milion zł oszczędności rocznie dla użytkowników drogi

W ramach inwestycji realizowanej przez Powiat Tarnobrzeski na tzw. Drodze przez Zwałkę powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa i chodnik na odcinku od Szkoły w Dąbrowicy do końca obszaru zabudowań.

W wyniku realizacji w/w inwestycji w znaczący sposób poprawni się dostępność komunikacyjna Gminy oraz komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to przełom roku 2022/ 2023.

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
24.01.2022
Data publikacji
24.01.2022
Data modyfikacji
25.01.2022