Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał umowę partnerską w ramach projektu:  Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego „Podkarpackie – żyj i oddychaj” realizowanego ze środków Programu LIFE oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Jest to program zarządzany centralnie przez Komisję Europejską.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Baranów Sandomierski przez okres 10 lat. W tym czasie mieszkańcy Naszej Gminy będą moli skorzystać z fachowego doradztwa, wiedzy eksperckiej i wsparcia w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Gminny doradca ds. powietrza i energii będzie zatrudniony bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Na poziomie regionalnym doradca ds. powietrza i energii będzie współpracował z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz subregionalnymi doradcami ds. biznesu i energii (Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie), na poziomie lokalnym – z władzami lokalnymi i mieszkańcami.

Doradca ds. powietrza i energii będzie koordynować działania Gminy w zakresie poprawy jakości powietrza wynikające z PPOP, podkarpackiej uchwały antysmogowej oraz innych dokumentów strategicznych, które podlegają kompetencjom władz gminnych.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
11.07.2024
Data publikacji
11.07.2024
Data modyfikacji
11.07.2024