W 2021 roku będą kontynuowane inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Baranów Sandomierski. Umowa z wykonawcą już została podpisana.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał 26 marca 2021 roku umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. “Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza granicami aglomeracji Baranów Sandomierski”. W ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wybrana została oferta firmy ISAGO Karol Kluza, z siedzibą w miejscowości Bukowiec.

Zadanie  podzielone będzie na dwa etapy:

– I etap obejmował będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów Sandomierski poza granicami aglomeracji.

– II etap to prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska.

Termin zakończenia prac planowany jest na 31.08.2021 r. , a ich koszt to 508 728,00 zł brutto.

Inwestycje związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej są niezwykle istotne i konieczne dla podniesienia poziomu życia mieszkańców w naszej Gminie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie ich realizacji.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
29.03.2021
Data publikacji
29.03.2021
Data modyfikacji
29.03.2021