Do końca 2021 roku, mieszkańcy województwa podkarpackiego powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe.

Od 1 czerwca 2018r. na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje uchwała Nr LII869/18  Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw, której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji z sektora komunalno- bytowego, będącej główna przyczyną przekroczeń norm jakości powietrza w województwie podkarpacki.

W efekcie tej uchwały , do końca bieżącego roku mieszkańcy naszego województwa powinni wymienić stare kotły na paliwo stałe, tj. mające ponad 10 lat i pozaklasowe ( poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012).

Informujemy, że n a ten cel można pozyskiwać dotacje w ramach programu ,,Czyste Powietrze” realizowanego  m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
01.07.2021
Data publikacji
01.07.2021
Data modyfikacji
01.07.2021