Trwają prace związane z rozbudową i przebudową Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów. Inwestycja pozwoli na  stworzenie funkcjonalnego i atrakcyjnego dla mieszkańców i odwiedzających gości Centrum Kultury i Integracji.

Wykonawca robót na obecnym etapie prowadzi prace rozbiórkowe, montażowe i budowalne. Ze względu na złe warunki pogodowe w ostatnim czasie w dużej mierze skupiono się na pracach budowlanych wewnątrz budynku. Pomieszczenia z każdym dniem zyskują nowy kształt oraz wygląd. Z chwilą poprawienia się warunków atmosferycznych ruszą prace zewnętrzne. Dzięki tej inwestycji budynek zyska na funkcjonalności oraz na atrakcyjnym wyglądzie. Łazienki zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, które wykluczą bariery architektoniczne. Powstanie również nowa bezpieczniejsza klatka schodowa, a główna sala zyska wyjście na taras.

Inwestycja przyniesie wiele korzyści. Kompleksowe prace termomodernizacyjne  pozwolą ograniczyć straty ciepła, zmniejszą się przez to koszty eksploatacji budynku. Dodatkowo zostaną zrealizowane prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku obejmującego m.in. wykonanie tarasu oraz parkingu.

Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki środkom przekazanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji 1 187 337,42 zł. Pozostałe środki w wysokości 287 337,42 zł  stanowią budżet Gminy.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to październik 2023 roku.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
23.02.2023
Data publikacji
23.02.2023
Data modyfikacji
24.02.2023