Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął nabór zgłoszeń do konkursu „Zabytek Zadbany” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konkurs  po raz pierwszy zorganizowany został w 1975 roku i posiada wieloletnią tradycję. Ma na celu promocję opieki nad zabytkami, w tym popularyzowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i  konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw  i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania  i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać  w następujących kategoriach:

  1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  2. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  3. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  4. Architektura i budownictwo drewniane;
  5. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
  6. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i konserwatorzy samorządowi.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu Zabytek Zadbany znajdziecie Państwo na stronie Narodowego  Instytutu Dziedzictwa https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Poniżej regulamin i karty zgłoszeniowe.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.01.2022
Data publikacji
18.01.2022
Data modyfikacji
18.01.2022