Trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Zachęcamy Państwa do składania wniosków droga elektroniczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą tradycyjną. Wnioski będą dostępne  w Urzędzie Miasta i Gminy od 31 marca 2021 r. oraz do pobrania w wersji elektronicznej poniżej.

Program   „Rodzina   500+”   to   systemowe   wsparcie   poskich  rodzin.  Świadczenie  wychowawcze  przysługuje  przede wszystkim  matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  (czyli  osobie  faktycznie  opiekującej  się  dzieckiem,  jeżeli  wystąpiła  z  wnioskiem  do  sądu  opiekuńczego  o  przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka  oraz –  w określonych,  nielicznych  przypadkach  –  dyrektor  domu  pomocy  społecznej.

Świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną i wprowadzone obostrzenia w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:

– za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ ,

– przez bankowość elektroniczną,

– przez portal PUE ZUS.

Więcej szczegółowych informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim w pokoju nr 17, tel: 811-85-81 (wew: 113)

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
25.03.2021
Data publikacji
25.03.2021
Data modyfikacji
31.03.2021