Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz dzieci i młodzież biorący udział w zajęciach w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury z Baranowa Sandomierskiego i Skopania uczestniczyli w wyjeździe kulturoznawczym szlakiem dziedzictwa kulturowego Lasowiaków do Sandomierza i Tarnobrzega.

Szlak turystyczny rozpoczęli od wysłuchania historii Sandomierza na zabytkowym rynku, zwrócili uwagę na szereg zabytkowych kamienic m.in. Kamienicę Oleśnickich, konwikt Boboli gdzie mieści się wystawa „Świat ojca Mateusza”,  gotycko – renesansowy ratusz z XIV wieku będący siedzibą rady miasta. Następnie udali się do sandomierskich podziemi odwiedzając  średniowieczne piwnice. Kolejnym  bardzo ciekawym miejscem był Dom Długosza – Muzeum Diecezjalne z kolekcją sztuki sakralnej (rzeźba średniowieczna, portrety trumienne lub obraz “Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Katarzyną Aleksandryjską” Łukasza Cranacha Starszego.

Uczestnicy wyjazdu pożegnali Sandomierz na zamku królewskim w muzeum poświęconym historii miasta i zamku podziwiając  zbiory sztuki użytkowej, poznając etos wsi sandomierskiej oraz sylwetkę Jarosława Iwaszkiewicza.

Kolejny punkt programu to Tarnobrzeg – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, które mieści się w zabytkowym budynku dawnego spichlerza dworskiego z 1843 roku w którym znajdują się geologiczne okazy siarki rodzimej, dokumentacje techniczne, fragmenty maszyn i urządzeń pracujących niegdyś w głębinowych, odkrywkowych i otworowych kopalniach siarki, pamiątki, mundury górnicze, fotografie.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyło    podczas lekcji muzealnej spotkanie z „Kolekcją malarstwa Tarnowskich z Dzikowa”. Poznali wówczas historię powstania kolekcji i jej założycieli. Dowiedzieli się jakie dzieła wchodziły w skład kolekcji, kto i kiedy je malował, jaką rolę pełniły prywatne kolekcje rodowe zanim powstały muzea i galerie sztuki
oraz jak wielkie znaczenie mają one dla współczesnych pokoleń Polaków. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu dofinansowanego ze  środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

 

Źródło: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Kamila Sabo
Osoba aktualizująca
Kamila Sabo
Data wytworzenia
09.09.2022
Data publikacji
09.09.2022
Data modyfikacji
08.09.2022