Wczoraj, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy odwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy, aby przybliżyć młodszemu pokoleniu tajniki swojej pracy oraz nauczyć ich, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia.

Podczas wizyty druhowie zaprezentowali i omówili sprzęt, którym dysponuje jednostka OSP w Dąbrowicy. Dzieci miały okazję zobaczyć z bliska różnorodne urządzenia i narzędzia wykorzystywane przez strażaków podczas akcji ratunkowych. Strażacy szczegółowo wyjaśnili, jak działa każdy z elementów wyposażenia, co wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród młodych słuchaczy.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie procedury zgłaszania zdarzenia pod numer alarmowy. Strażacy omówili krok po kroku, jak poprawnie przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem oraz jakie informacje są najważniejsze podczas zgłaszania sytuacji zagrożenia. Dzieci dowiedziały się również, jak zachować spokój i jakie kroki podjąć w przypadku zauważenia zagrożenia dla osób lub mienia.

Jednym z najważniejszych elementów spotkania była demonstracja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Strażacy-ochotnicy pokazali, jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak postępować w przypadku zadławienia, omdlenia czy innych nagłych wypadków. Dzieci mogły również praktycznie przećwiczyć niektóre z tych czynności, co z pewnością przyczyniło się do lepszego przyswojenia wiedzy.

Podczas spotkania omówiono także zagrożenia, jakie mogą czyhać na dzieci podczas wakacji. Strażacy zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa związane z zabawą w wodzie, przebywaniem na słońcu oraz kontaktami z nieznajomymi osobami. Porady te mają na celu zapewnienie dzieciom bezpiecznego i radosnego czasu podczas letniego wypoczynku.

Dzieci miały wiele pytań do strażaków, a druhowie chętnie i cierpliwie udzielali na nie odpowiedzi. Interaktywna forma spotkania sprawiła, że młodzi uczestnicy byli zaangażowani i aktywnie uczestniczyli w rozmowie.

Wizyta strażaków z OSP w Dąbrowicy była nie tylko edukacyjna, ale także inspirująca. Dzieci mogły na własne oczy przekonać się, jak ważna i odpowiedzialna jest praca strażaka. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wśród najmłodszych mieszkańców Dąbrowicy.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
19.06.2024
Data publikacji
19.06.2024
Data modyfikacji
19.06.2024