W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu na terenie Gminy Baranów Sandomierski, Rada Miejska na Sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku, przyjęła jednogłośnie stanowisko wzywające służby porządkowe Państwa do podjęcia właściwych działań prowadzących do zaprzestania tego typu sytuacji.

Radni podkreślili m.in. że dbanie o wspólne dobro jest dla nas priorytetem, na czele którego powinny stać właściwe organy Państwa egzekwujące stosowanie przepisów prawa, ich bierna postawa powoduje ponoszenie szeroko pojętych kosztów bandyckich zachowań na terenie Naszej Gminy.

Radni Rady Miejskiej pytają: Czy postępujące akty wandalizmu muszą doprowadzić do nieszczęścia, aby doczekać się należytej reakcji ?

W załączniku pełna treść stanowiska Rady Miejskiej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
10.01.2023
Data publikacji
10.01.2023
Data modyfikacji
10.01.2023