W związku z licznymi pytaniami dot. dystrybucji węgla przez Samorząd Gminy, informujemy mieszkańców, iż Gmina Baranów Sandomierski będzie prowadzić dystrybucję węgla na preferencyjnych zasadach zgodnie z założeniami procedowanej przez Sejm ustawy.

Koszt zakupu węgla będzie wynosić maksymalnie 2000,00 zł brutto. Skorzystać z tej możliwości będą mogły osoby, które otrzymały dodatek węglowy i wcześniej nie dokonały
zakupu węgla po preferencyjnych cenach z innych źródeł.

Zainteresowane osoby będą mogły zakupić max. 3 tony węgla, w rozłożeniu, 1,5 tony do końca 2022 roku i 1,5 tony do końca kwietnia 2023r.

Dystrybucja zostanie uruchomiona niezwłocznie po wejściu w życie ustawy, w związku z powyższym już teraz prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie chęci zakupu węgla na adres e-mail: bezpieczenstwo@baranowsandomierski.pl lub na biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, kontaktowy numer telefonu oraz potrzebną do zakupienia ilość węgla.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.10.2022
Data publikacji
26.10.2022
Data modyfikacji
26.10.2022