Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020–2021” będą realizowany w Gminie Baranów Sandomierski.

Program ma ma na celu wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do tych dwóch stopni, którym świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą pozwolić na jak najpełniejszy powrót do aktywności społecznej i życie w jak najmniejszym stopniu ograniczone barierami.

Na terenie Gminy Baranów Sandomierski świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021 będzie świadczył Gabinet Fizjoterapii- WIMAD, z siedzibą przy ul. Włókniarzy 7 w Skopaniu.

Szczegóły na Plakacie.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
23.04.2021
Data publikacji
23.04.2021
Data modyfikacji
23.04.2021