Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie na wiersz-rymowankę.

Celem konkursu jest promowanie działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematem tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, pobudzenie ciekawości dziecięcej co do ochrony przyrody i dzikiego ptactwa, jak również popularyzowanie wiedzy na temat krajowej fauny, rozbudzenie wrażliwości literackiej, rozbudzenie i kształtowanie wyobraźni oraz rozwijanie samodzielności i kreatywności.

W ramach konkursu uczestnik ma za zadanie:

  • ułożyć wiersz – rymowankę o tematyce przyrodniczej (w treści wiersza powinny być zawarte propozycje imion dla bocianich rodziców)
  • wiersz musi składać się z co najmniej 10 wersów
  • uczestnik może zgłosić tylko 1 wiersz

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 21 czerwca 2021r. ( decyduje data wpływu prac).

Przygotowany wiersz wysyłamy droga mailową na adres: boguchwala@podrb.pl w załączeniu do wiadomości
e-mail należy dołączyć podpisane i zeskanowane załączniki nr 1, 2, 3 do regulaminu.

Załączniki oraz regulamin dostępne są poniżej.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
18.06.2021
Data publikacji
18.06.2021
Data modyfikacji
18.06.2021