Umowa z wykonawcą zadania podpisana, dlatego też wraz z nowym rokiem ruszyły prace dotyczące modernizacji oraz remontu pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej.

W ramach ogłoszonego przetargu na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku zajmowanego przez Warsztaty Terapii Zajęciowej”, złożonych zostało 14 ofert spośród nich wybrano najkorzystniejszą, którą zaprezentowała firma INVEST Krzysztof Bajek z siedzibą w Nowosielcu.

Pod uwagę branych będzie kilka pomieszczeń, w tym: łazienki, szatnie, magazyn oraz adaptacja nowego gabinetu psychologicznego.  Obecnie trwają prace przygotowawcze, rozbiórkowe oraz montażowe. Prace te obejmują: montaż instalacji sanitarnych, wykonywanie tynków, przebudowę ścianek działowych oraz przygotowanie podłoży pod posadzkę.

Dzięki tej inwestycji pomieszczenia zyskają najwyższe standardy, funkcjonalność oraz odmieniony nowoczesny wygląd. Z nowych odpowiednio przystosowanych i wyposażonych pomieszczeń korzystać będą mogli pracownicy oraz osoby niepełnosprawne. Modernizacja  przyczyni się do poprawy jakości rehabilitacji i zapewni większe poczucie bezpieczeństwa w trakcie zajęć.

Dotychczasowy stan pomieszczeń sanitarnych WTZ nie umożliwiał utrzymania ich na odpowiednim poziomie higieny oraz nie zapewniał właściwego bezpieczeństwa. Ze względu na zwiększoną potrzebę korzystania przez uczestników z konsultacji psychologicznych, konieczne jest również stworzenie odrębnego pomieszczenia na gabinet psychologiczny.

Koszt prac w ramach tego zadania został oszacowany na 150 431,57 zł , z czego 80% dofinansowania wynika z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównania różnic między regionami III”: obszar F- przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowe. Pozostałą część finansuje Gmina Baranów Sandomierski.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
13.02.2023
Data publikacji
13.02.2023
Data modyfikacji
13.02.2023