Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe z terenu Gminy, które nie mają możliwości podłączenia do ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz w siedzibie Urzędu. Lista gospodarstw domowych kwalifikujących się do dofinansowania, ustalana będzie w oparciu o ilość osób wykazanych w deklaracji śmieciowej.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do dnia 21.03.2022 r.

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać w referacie Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, tel. 15 811 85 81, wew. 120.

Formularz wniosku dostępny poniżej.

 

 

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
10.03.2022
Data publikacji
10.03.2022
Data modyfikacji
21.03.2022