Fundacja Fundusz Lokalny SMK ogłosiła , kolejny nabór wniosków do konkursu grantowego Działaj Lokalnie.

Program  „Działaj Lokalnie”  to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Celem tegorocznego konkursu jest  „Wsparcie działań związanych z epidemią i przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom”.

Przykładowe działania to: szycie maseczek, czy zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

Wnioski należy składać do 10 czerwca 2021r. tylko w formie elektronicznej w generatorze:http://www.system.dzialajlokalnie.pl/

Projekty powinny zostać rozplanowane na okres min. 3 miesiące a maksymalnie 6 miesięcy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2021 r.  a 31 grudnia 2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ,,Działaj Lokalnie” dostępne są na stronie: http://fundacjasmk.pl/dzialaj-lokalnie/

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
17.05.2021
Data publikacji
17.05.2021
Data modyfikacji
17.05.2021