Rozpoczyna się remont kamienicy na baranowskim rynku, która była wcześniej siedzibą Poczty Polskiej.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marek Mazur przy udziale Radnych Rady Miejskiej Pana Henryka Róg i Mariusza Białek oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Pani Ireny Trębacz podpisał umowę, na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonana przebudowa kamienicy zlokalizowanej pod adresem Rynek 24 w Baranowie Sandomierskim.

Budynek pełniący przez wiele lat siedzibę placówki Poczty Polskiej, zostanie przebudowany i zaadaptowany na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wyniku przeprowadzonej przebudowy budynek oprócz nowej funkcji uzyska nowy bardziej estetyczny i przyjazny wygląd.

Przeniesienie ośrodka do centrum miejscowości ma na celu poprawę dostępności mieszkańców Gminy do usług świadczonych przez MGOPS oraz lepsze wykorzystanie gminnej infrastruktury lokalowej.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma Budowlana Great House Marcin Kobylarz, z siedzibą Przędzel, na kwotę 829 tys. zł.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jakub Marek
Data wytworzenia
03.04.2024
Data publikacji
03.04.2024
Data modyfikacji
03.04.2024