W ostatnim dniu lipca zostało zwarte porozumienie pomiędzy Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Gminą Baranów Sandomierski oraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy w sprawie włączenia OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Podpisane porozumienie to pierwszy krok, który zbliża jednostkę OSP z Dąbrowicy do włączenia w struktury KSRG. Kolejna ważna decyzja będzie należeć do Komendanta Wojewódzkiego PSP, który będzie opiniował złożony wniosek i prześle do Komendy Głównej PSP w Warszawie, gdzie zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Jakie korzyści wynikają z wstąpienia do Systemu?

Dzięki włączeniu jednostki OSP Dąbrowica do KSRG zwiększy się potencjał jednostki oraz zabezpieczanie techniczne. Zdecydowanym atutem będzie poprawa sprawności operacyjnej straży pożarnej na terenie powiatu tarnobrzeskiego, a tym samym na terenie naszej Gminy, bowiem będzie to 6 jednostka włączona do KSRG z terenu Gminy Baranów Sandomierski.

Warto dodać, że jednostki będące w Systemie dysponowane są do działań nie tylko na terenie gminy i powiatu, ale również województwa czy kraju.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
01.08.2023
Data publikacji
01.08.2023
Data modyfikacji
01.08.2023