Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030, które będą przeprowadzone od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r.

W dniu 21 lipca 2022 roku została podjęta uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Baranów Sandomierski.

W oparciu o wyznaczony obszar rewitalizacji konsultowany będzie projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030”.

Dostępny:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski (link tutaj)
  • na stronie internetowej Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w zakładce (link tutaj)
  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski, pokój nr 3

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do roku 2030 będzie można składać w terminie od 18 stycznia do 18 lutego 2023 r. w postaci:

  • papierowej przesłanej na adres Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski,
  • złożonej osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
  • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres konsultacje@kreatus.eu lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej (formularz online)

Przewidziane jest również spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i pozostałymi zainteresowanymi osobami w środę 25 stycznia  2023 r. o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz zbieranie uwag podczas spotkań online prowadzonych w poniedziałek 2 lutego 2023 r. o godzinie 18:00 w aplikacji Google Meet (link zostanie podany wraz z rozpoczęciem konsultacji), zapisy możliwe są przez formularz kontaktowy (kliknij tutaj)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (33) 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres: rewitalizacja@kreatus.eu.

Mapa zawierająca podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji (link tutaj)

Formularz konsultacji społecznych (link tutaj)

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (link tutaj)

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Cebula
Osoba aktualizująca
Magdalena Cebula
Data wytworzenia
18.01.2023
Data publikacji
18.01.2023
Data modyfikacji
18.01.2023