W dniu dzisiejszym w Baranowie Sandomierskim odbyło się  Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, na którym podjęto tematy dot. bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Województwa Podkarpackiego.

Podczas posiedzenia, w którym uczestniczyli m.in. Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Małgorzata Sikora Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małgorzata Wajda Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Jerzy Sudoł Starosta Tarnobrzeski, Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Wójt Gminy Borowa i Leszek Surdy Wójt Gminy Gorzyce podjęto wiele ważnych dla mieszkańców Podkarpacia tematów.

Omówiono stan infrastruktury przeciwpowodziowej w Województwie Podkarpackim oraz realizowane i planowane inwestycje w tym zakresie. Tu warto wspomnieć, że na terenie Gminy Baranów Sandomierski ruszają prace dotyczące poprawy infrastruktury powodziowej, a konkretnie obustronna rozbudowa obwałowań Babulówki na długości 4 km, tj. od 2 do 6 km.

Jakie korzyści dla mieszkańców przyniesie inwestycja ?

Po zakończeniu prac w zakresie modernizacji obwałowań  sytuacja dotycząca budowy nowych domów jednorodzinnych wróci do normalności i nie będą wstrzymywane zezwolenia na tego typu inwestycje, ze względu na niebezpieczeństwo powodziowe.

Dlatego planowane inwestycje  w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo. Jak podkreślał Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ,, W Gminie Baranów Sandomierski i w gminie ościennej zamierzamy realizować kolejne 4 etapy inwestycji przeciwpowodziowych, w kwocie 160 000 000,00 zł. Ten teren tzw. Wisła Sandomierska  jest bardzo trudna pod względem zagrożenia przeciwpowodziowego pokazały to mapy niedawno opublikowane, dlatego nadal będziemy tu lokalizować inwestycje i skupiać się na bezpieczeństwie mieszkańców.’’

Tuż po posiedzeniu przekazano sprzęt ochrony przeciwpowodziowej dla Państwowej Straży Pożarnej i jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Baranów Sandomierski, Gorzyce, Borowa i Stalowa Wola otrzymały sprzęt w postaci wysokowydajnej pomy mobilnej i ładowarki do piasku, których łączna wartość to  384 000 zł. Sprzęt będzie wykorzystany na wypadek wystąpienia zdarzeń  powodziowych. Jak wspomina Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart ,, Ten sprzęt ma służyć jednemu ale niezwykle ważnemu celowi, a mianowicie budowaniu poczucia bezpieczeństwa dla mieszkańców naszego regionu oraz ochrony mienia’’.

Na zakończenie Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podziękował w imieniu wszystkich samorządów, za przekazany sprzęt i podejmowane działania na rzecz osób zamieszkujących obszar Kotliny Sandomierskiej i całego Podkarpacia.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
26.04.2022
Data publikacji
26.04.2022
Data modyfikacji
27.04.2022