Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu „Kreatywni i efektywni od dziś”.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 10.06.2024r. i potrwa do 21.06.2024r.
Projekt skierowany jest do osób pracujących z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC).
Osoba chcąca wziąć udział w Projekcie musi spełnić jedno z poniższych kryteriów dostępu:

– osoba uboga pracująca
– osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej
– osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawej
– osoba odchodząca z rolnictwa

Projekt ,,Kreatywni i efektywni od dziś” oferuje Uczestnikom wsparcie w postaci:

– Indywidualnego Planu Działania
– Poradnictwa Zawodowego Grupowego
– Szkoleń /Kursów zawodowych
– Staży zawodowych średnio 6 m-cy
– Stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe
– Zwrot kosztów dojazdu

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie www.kreatywniefektywni.pl w Biurze Projektu:
ul. M. Dąbrowskiej 15 39-400 Tarnobrzeg w godz. 7.30-15.30
oraz pod nr telefonów: 15 822-00-22       533-399-363            533-399-355

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
07.06.2024
Data publikacji
07.06.2024
Data modyfikacji
07.06.2024