Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który rozpoczyna się 1 kwietnia.

Już 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Na stronie spis.gov.pl została opublikowana lista pytań w NSP 2021.

Pytania będą dotyczyć:

–  danych osobowych,

– adresu zamieszkania,

– osób w mieszkaniu/pomieszczeniu niebędącym mieszkaniem/obiektem zbiorowego zakwaterowania,

– osób przebywających za granicą,

– relacji rodzinnych,

– kwestionariusza mieszkania,

– kwestionariusza osobowego,

– kwestionariusza osobowego emigranta krótkookresowego,

kwestionariusza osobowego emigranta długookresowego.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, które znaleźć można tutaj https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
19.03.2021
Data publikacji
19.03.2021
Data modyfikacji
21.03.2021