Już po raz piętnasty odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pod hasłem „Przyroda wokół nas”, organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy.

W konkursie wzięło udział po dwóch reprezentantów z klas II-III ze szkół podstawowych: z Baranowa Sandomierskiego, Dąbrowicy, Durdów, Skopania, Ślęzaków i Woli Baranowskiej. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody. Jednocześnie podjęta inicjatywa służyła integracji społeczności szkół z terenu naszej gminy.
Konkurs rozpoczął się krótkim występem muzycznym w wykonaniu uczniów z klasy II i III. Następnie uczestnicy przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych, w których wykazali się nie tylko ogromną wiedzą z zakresu zagadnień programowych z edukacji przyrodniczej, ale również znajomością form ochrony przyrody w Polsce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja wyłoniona spośród opiekunów. Po zakończeniu części konkursowej uczestnicy udali się na poczęstunek.

Podczas drugiej części wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu.
Najlepszymi w dziedzinie przyrody i ekologii okazali się:

  • Maria Mazur (SP w Durdach) – I miejsce
  • Katarzyna Drach (SP w Skopaniu) – II miejsce
  • Mikołaj Frodyma (SP w Skopaniu) – III miejsce

Laureatom konkursu zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Na wszystkich uczestników turniejowych zmagań czekały dyplomy i drobne upominki.
Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Markowi Mazurowi za objęcie konkursu Honorowym Patronatem, wszystkim opiekunom za przygotowanie uczniów, zaś uczestnikom za promowanie tematyki przyrodniczej i ekologicznej.

Tekst i zdjęcia: P. Hoszowski

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
16.05.2023
Data publikacji
16.05.2023
Data modyfikacji
24.05.2024