Już po raz szesnasty odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny pod hasłem „Przyroda wokół nas”, organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowicy.

W konkursie wzięło udział po dwóch reprezentantów z klas II-III ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody, rozwijanie kluczowych kompetencji oraz integrowanie społeczności szkolnej.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali zadania, w których wykazali się dużą wiedzą z zakresu edukacji przyrodniczej oraz znajomością form ochrony przyrody w Polsce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja wyłoniona spośród opiekunów. Po zakończeniu części konkursowej uczniowie udali się
na poczęstunek.

Podczas drugiej części wydarzenia ogłoszono wyniki konkursu.

Najlepszymi w dziedzinie przyrody i ekologii okazali się:

Piotr Tomanek (SP w Skopaniu) – I miejsce
Antoni Wójcik (SP w Baranowie Sand.) – II miejsce
Artur Małkiewicz (SP w Skopaniu) – III miejsce
Wiktoria Polek (SP w Dąbrowicy) – III miejsce

Laureatom konkursu zostały wręczone nagrody książkowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski. Na wszystkich uczestników turniejowych zmagań czekały dyplomy i drobne upominki.

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Markowi Mazurowi za objęcie konkursu Honorowym Patronatem, wszystkim opiekunom
za przygotowanie uczniów, zaś uczestnikom za promowanie tematyki przyrodniczej i ekologicznej.
Tekst i zdjęcia: P. Hoszowski

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Jolanta Koper
Osoba aktualizująca
Jolanta Koper
Data wytworzenia
24.05.2024
Data publikacji
24.05.2024
Data modyfikacji
24.05.2024